Download the english version QRB & QTE logo
Siste versjon: 3.0, datert 2003.05.06
[ 34662 ]   QRB & QTE hjemmeside

Nyeste utgave (32-bit)

Nye versjoner av progammet, fra v3.0 og senere, blir distribuert som en selv-utpakkende installasjonspakke, som kan kjøres direkte fra Windows explorer, fra Windows start-dialogen, eller fra en Windows kommandolinje konsoll.

QRB & QTE 3.0
(5617 kB)
QRB & QTE versjon 3.0  (2003.05.06).
Dette er nyeste versjon, og krever en datamaskin med en Pentium-klasse prosessor eller nyere, og Windows 98 eller nyere, for å kunne kjøres.

Kjente problemstillinger med Windows Vista & Windows 7


Eldre versjoner (16-bit) før v3.0

Eldre versjoner at programmet før v3.0 distribueres i ZIP komprimerte filer, som må dekomprimeres før programmet kan installeres.  Hvis du ikke har et ZIP dekomprimerings program, så er det linker til to slike program nedenfor.

Det finnes to slike ZIP distribusjonsfiler filer tilgjengelig, en komplett og en liten versjon. Den komplette versjonen inkluderer de to systemfilene VB40016.DLL og OC25.DLL, som behøves av programmet, mens den lille versjonen ikke inkluderer disse to filene.

Hvis du ikke har disse to filene på datamaskinen din (de skal ligge i katalogen \windows\system), så må du laste ned den komplette versjonen.

Hvis du har disse to filene, så er det anbefalt å laste ned den lille versjonen, da det er mye raskere.

Hvis du er usikker på om du har dem eller ikke, så bør du laste ned den komplette versjonen.

Klikk på en av linkene nedenfor for å laste ned QRB & QTE.


QRB & QTE 2.13
"komplett"
(886 kB)

QRB & QTE 2.13
"liten"
(180 kB)

QRB & QTE versjon 2.13  (99.12.18).
Den versjonen krever en datamaskin med minimum en 486-66 MHz prosessor, og 8 MB ram for å virke.  Det er derimot anbefalt å bruke en datamaskin med en Pentium type prosessor, og 16 MB ram eller mer, for å få best ytelse av programmet.
QRB & QTE 1.2
(38 kB)
QRB & QTE versjon 1.2.
Denne versjonen kjører kanskje noe bedre på en meget gammel og treg PC, men den kan bare kalkulere avstand og retning mellom to punkt, og har ingen Atlas funksjon, og heller ikke muligheten for å velge måleenheter for resultat, eller alternativer for oppstart. Den finnes forøvrig bare på norsk språk, og trenger filene VBRUN300.DLL og THREED.VBX for å virke (disse filene er ikke inkludert i ZIP filen).

PKUNZIP
(29 kB)
ZIP dekomprimerings verktøy, av PKWARE.
Dette er et DOS program som kan benyttes til å dekomprimere de distribuerte ZIP filene til QRB & QTE (se eksempel under).
7-Zip ZIP dekomprimerings verktøy, laget av Igor Pavlov.
Dette er et Windows program som kan benyttes til å dekomprimere de distribuerte ZIP filene til QRB & QTE.
WinZip ZIP dekomprimerings verktøy, av Nico Mak Computing.
Dette er et Windows program som kan benyttes til å dekomprimere de distribuerte ZIP filene til QRB & QTE.

Hvis en vil bruke programmet PKUNZIP til å dekomprimere ZIP filene, må en først åpne en DOS ledetekst, og skifte til katalogen hvor man lagret den nedlastede ZIP filen. Se eksempel under:

Først, skift til katalogen hvor man lastet filen ned til (eks. \DOWNLOAD), med å bruke CD kommandoen:

cd  \download

Så bør man opprette en midlertidig katalog (eks. TMP) med å bruke MD kommandoen:

md  tmp

Skriv så den følgende kommandoen for å dekomprimere filene til kataloen "TMP":

pkunzip  qrbqte21.zip  tmp

Etter å ha gjort alt dette, lukk DOS vinduet, og returner tilbake til Windows. Klikk så valget "KJØR" på Start/Fil menyen, og skriv følgende kommando for å starte installasjonen:

c:\download\tmp\setup.exe


Hvis en ikke liker å jobbe med kommandoer i DOS, så finnes det flere gode Windows programmer som også kan brukes til å dekomprimere ZIP filer, hvor en av mine favoritter er programmet 7-Zip, som fritt kan lastes ned fra følgende adresse: www.7zip.org.


Sideoppsett og design av Anders LA9NKA.
Copyright © 1997-2011.  Siste oppdatering: 2011-04-27.