Show the english page QRB & QTE logo
Siste versjon: 3.0, datert 2003.05.06
[ 901 ]
Presentasjon av QRB & QTE,
av Anders Kvalvaag / LA9NKA

Innhold:

Introduksjon
Oppslag i Atlas
Utskrift / Eksport
Alternativer for oppstart

Laste ned


Introduksjon

Programmet QRB & QTE er et enkelt verktøy for å finne distanse og retning mellom to angitte posisjoner på jordens overflate. Disse to posisjonen kalles i programmet for Stasjon A og Stasjon B.

Når en spesifiserer koordinatene for en posisjon, så kan de enten spesifiseres som Grader (desimalt eller som grader/minutt/sekund), eller som QTH-lokator (Maidenhead format).

Det finnes også en funksjon for Oppslag i Atlas i programmet, hvor en raskt kan finne forhåndsdefinerte posisjoner fra to lister; en liste over amatør radio prefikser, og en liste over stedsnavn.

Når man har angitt gyldige koordinater for både Stasjon A og Stasjon B, så vises den resulterende avstand og retning. Man kan velge om man vil vise distansen som enten kilometer, miles (us), eller nautiske mil, samt at man kan velge å vise retningen som enten grader (0-360) eller nygrader (0-400). Man kan også velge mellom å vise resultat for enten kort distanse (short path), eller lang distanse (long path).

Programmet har også "online" hjelp, som aktiveres enten med å klikke på Hjelp knappen, eller trykke F1. I tillegg så er det et "hurtig hjelp" system, som aktiveres med å klikke med høyre museknapp på et felt (lignende det som finnes i mange Win95 programmer).

Toppen av siden

Slik ser programmets hovedvindu ut (i Win95):
Programmets hovedvindu


Toppen av siden

Oppslag i Atlas

Programmet har også en funksjon for Oppslag i Atlas, som betyr at man kan søke gjennom en liste med forhåndsdefinerte posisjoner.

Det finnes to lister tilgjengelig, en som inneholder amatør radio prefiksene, og en som inneholder en liste over stedsnavn over hele verden.

Listen over stedsnavn inneholder nærmere 2500 posisjoner, og denne listen kan også vedlikeholdes av brukeren, som kan legge til nye posisjoner, og redigere eller slette eksisterende posisjoner.

Når listen over prefikser vises, så kan man velge hvilken sortering listen skal ha, med å klikke på den respektive alternativknappen i bunnen av dialogboksen. Liste over prefikser

Toppen av siden

Liste over stedsnavn Når en viser listen over stedsnavn så kan man også legge til nye posisjoner, samt redigere eller slette eksisterende posisjoner. Dette gjøres med å klikke på den respektive knappen i bunnen av dialogboksen, noe som vil vise følgende dialogbokser dersom man legger til eller redigerer posisjoner.


Legge til ny posisjon Redigere posisjon

Toppen av siden

Utskrift / Eksport av prefikslisten


Programmet kan også lage en utskrift av listen over amatør radio prefikser, med asimut retningen skrevet bak hvert prefiks. Når programmet kalkulerer retningene brukes posisjonen til Stasjon A som "utgangspunkt". Dialogboks for UtskriftDialogboks for Eksport Man kan også eksportere listen til en tekstfil, med bruk av "semikolon-skilt databaseformat", som f.eks. kan importeres/åpnes i en tekstbehandler eller regneark, for evt. videre formatering og utskrift.Toppen av siden

Alternativer for oppstart

Det finnes også en dialogboks i programmet hvor man kan stille inn en del valg som vil være "standardinnstillinger" ved oppstart av programmet.

Fra denne dialogboksen kan man angi en forhåndsdefinert "Hjemme" posisjon, som automatisk kan leses inn i feltene til Stasjon A når man starter programmet. I tillegg så kan man stille inn standard måleenheter for resultat, samt noen standard instillinger for Oppslag i Atlas.

Slik ser dialogboksen Alternativer for oppstart ut (i Win95):
Dialogboksen Alternativer for oppstart


Toppen av siden

Laste ned programmet

Klikk på knappen under for å gå til den respektive siden for nedlasting, hvor man kan laste ned programmet, og som også har en kort beskrivelse av hvordan man kan installere programmet.

Klikk for å laste ned...


Sideoppsett og design av Anders LA9NKA.
Copyright © 1997-2011.  Siste oppdatering: 2011-04-27.